+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+
|                          Choice                         |   Voter   |       Transaction ID       | Block num | Rep |  SP | Post Count | Account Age |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   crokkon   | 5d9e7c86b29b01bb33b0a91f1a0c623b9ca9a631 | 40813444 | 69.15 | 10316 |  2992  |   1146  |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   koskl   | 1506cc2e38a5bef48d0143005a388b102b2794f8 | 40855818 | 67.81 | 5043 |  5520  |   1489  |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   kirstin   | 6790e77254a6a585395e0d9392e9ddbebbf8bd08 | 40879196 | 65.12 | 1378 |  3594  |   935   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   mitty   | bffebaa23004c4c44665f2fa97c5cb57db277da8 | 40925170 | 54.27 | 432 |  606   |   520   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   erica005  | a38e88c49b2c1aa25412dc5ccee3e108097e82a1 | 40832293 | 57.74 | 190 |  2521  |   860   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   cata22   | b33b0461024993f9723bf682e140485b16b0602e | 40822394 | 47.38 |  41 |  1078  |   1439  |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   verhollo  | 3733b0bac153c4616a9fbd8ad62bd543548905d2 | 40930306 | 49.23 |  8  |  249   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   aminator  | 4a3aa24047c6e1ee6516f7e95e546d2f31cc9fb5 | 40896704 | 47.51 |  7  |  319   |   567   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |  zazamorton  | d6b6f5a3cc0f449fa47f12cc2c54a568fdf9ab22 | 40928113 | 48.67 |  6  |  232   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   asetat   | bed0e815ba96be7e43d52f7c2a24c9f2c60bfbae | 40927816 | 48.45 |  5  |  244   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |    sait   | 70d1477a2a498d672c058f95ff5f1bc35fe6e48d | 40927402 | 49.10 |  5  |  257   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |    pipp   | 01ab5dff291cfdf45411966b73b850c058f341b4 | 40928277 | 48.46 |  5  |  229   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   muscarno  | 968d26cbb4a42183f1ceeddbc3f5521c67a3d076 | 40930437 | 49.76 |  3  |  251   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |    mhsm   | e1404899a09ecb8228f5ac579288422522da858c | 40927533 | 49.25 |  2  |  449   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   telcall   | 95a89b194c052fb1bfd0ecda3096bcab20318068 | 40928531 | 41.46 |  0  |   46   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |  alvarezjohn  | b63c291f0499f1732fcc1867015e3164c686d977 | 40928647 | 41.54 |  0  |   44   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   nordina   | 2383f1234a286cefdc45d195ac427e6818bf2bf8 | 40834461 | 55.24 |  0  |  1245  |   1023  |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   wantox   | 5410a1dea8f5bb2795f8ff043fdf8af2f9013209 | 40836072 | 40.45 |  0  |  104   |   378   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   vuglon   | f740696c88d436ae25a07d9a200d1fbe2a6c87a1 | 40836071 | 6.06 |  0  |  371   |   510   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |    mlkk   | c4c8b046818c8a67d1504dab66f0ec2589263334 | 40928587 | 41.00 |  0  |   37   |   411   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   arivalo   | 7b826617a4a4f1826c8de327370f1fadb4e162aa | 40835737 | 44.43 |  0  |  129   |   340   |
|                 CENNZ will drop below the January 2020 low                |   obender   | e63f9b3ea1cb672229364df0b9c0d90cc951ed66 | 40836069 | 5.55 |  0  |  357   |   884   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |  toofasteddie | dd092976e61d0e2584cde5635e792ab8db37c4ce | 40809151 | 71.90 | 12054 |  16595  |   1189  |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   kunschj   | e647bebb61f06ed18f728df2207a6cd8ca08e522 | 40813869 | 65.20 | 3525 |  11177  |   1274  |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   barmbo   | 1fc28011107c18bebe892de9dd3a096603a4c763 | 40878935 | 65.54 | 1406 |  5598  |   968   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   fredkese  | 14ba8f6d8352cb7a2c9bc42fd8b28e11271cc5c7 | 40844705 | 67.35 | 1170 |  13389  |   1072  |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |  billybohner  | 94aaf8296137fcf509b91a8439e44c8b7bd29438 | 40827215 | 54.45 | 808 |  1917  |   308   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   zaibkang  | fba7e3e18dfc1e196a5fa31f3afce28bb07f0f0b | 40813458 | 59.69 | 479 |  1835  |   887   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |    kohr   | db5faeefcf530f10e82c667004df64b57c136a5b | 40921186 | 49.88 |  19 |  382   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   nezyar   | 6d3a612ef056c7ae50c1a7ab1e7a1dcd1877d61c | 40928502 | 48.57 |  8  |  201   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |  limit1984  | b7a04ce86862abf913c93bdf9099154c4c63f829 | 40921077 | 51.26 |  7  |  502   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   oneacc   | e7c941bbce3ff9513dd56e6a45791427c7aea9fa | 40833988 | 47.70 |  3  |  224   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   batto   | cc6180addb41d1e1bf1db39e3a89d0b28d5ab8a0 | 40930631 | 43.54 |  3  |  191   |   395   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |    frit   | 8e1c84c2be7513f8ea5c4e061708b22a70b092b5 | 40928042 | 49.62 |  3  |  413   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   tanqu   | 9978f57b8911d1e3f6e877429350feb035beaa18 | 40928259 | 49.14 |  2  |  333   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   gerhunt   | 039be4609b61fc81773601bb4837128a64c93141 | 40928619 | 41.16 |  2  |   47   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 | dangerousattack | 270223b27fbbbc7a373a92b2abbb98d70575e128 | 40921117 | 48.87 |  2  |  260   |   411   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   batoni   | 3fb663b87df72a7cbd95fbe7a935b6aa587b28d1 | 40835741 | 41.51 |  0  |   92   |   308   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   bigreek   | 36f034fd7f02cbdb31f0d842a5872cc53f55c402 | 40835740 | 43.92 |  0  |  120   |   329   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |  zelirashid  | 5db11d491f7c027f1550aadc95d3cfe67df718af | 40836073 | 44.20 |  0  |  116   |   329   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |  marksolin  | 25a0cce61021b6dee27fadb36f7b4aefde15470a | 40836039 | 5.84 |  0  |  338   |   835   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |    bpo    | 0d8905993b82576f420666476e76d64c2587230e | 40836037 | 41.86 |  0  |   87   |   378   |
|                 CENNZ will takeout the November 2019 peak                 |   lozanin   | 85e6b22b66bb1e709bb12358045805b94acb2fd1 | 40836040 | 44.16 |  0  |  115   |   320   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   abbak7   | 9be130494238f6efb308b7114275ab2cc6113337 | 40809855 | 65.99 | 18394 |  15942  |   1087  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   maxer27   | fae2660c584e05e81e6435b15cb8e6637141357f | 40832010 | 65.90 | 16443 |  10168  |   1199  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |  jznsamuel  | 5512686a085e7c1d633db6dd39aa37b819e5f974 | 40845948 | 71.57 | 15238 |  8773  |   1225  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |  jeffjagoe  | e4a14d57bde06cf556d75842a012f89d6e589755 | 40811649 | 72.75 | 14186 |  24797  |   1534  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   simonjay  | 229ab06aa178a3d3351129ad8786981a624a3773 | 40826310 | 68.72 | 9570 |  18872  |   1472  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 | chunkysoupsvc | 26444ad556c7cfaa0ff0c45697e31dc5ecfd7baa | 40888161 | 60.04 | 2458 |  1628  |   602   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |    eii    | 55fedeb492e5579027a9c8ada423bdc1b956ffb3 | 40818498 | 68.75 | 2138 |  19448  |   937   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |    akdx   | 279bae6f1d59601278d607649ca7af09b042893f | 40812598 | 65.12 | 1755 |  10787  |   936   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |  wakeupkitty  | adef2afe11cd7eec8120fdf431b8e68d97b48034 | 40816029 | 69.81 | 1329 |  32605  |   937   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |  levi-miron  | 6d183e04dbef59471fc9c2f2690c5eb38ca5b021 | 40879384 | 61.15 | 319 |  1122  |   321   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   monnet   | 8973bd4eacf9521852b632799c32ee1217c6d774 | 40928303 | 48.98 |  10 |  410   |   411   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   voice71   | 75b8c037fce45a48eb515a920f2de322819aa09c | 40928459 | 49.63 |  7  |  263   |   411   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |    zeyt   | 6dc94928e690602687021a811b1ea8b8e8af64d9 | 40927845 | 43.85 |  5  |  236   |   411   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   howyou   | d817d33e3d4eb11d7116d821395a96d4dd185617 | 40928817 | 40.92 |  0  |   53   |   411   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   muraddin  | f4fcf7616cd6d80bff2e1245400b2c7e30c4791a | 40836038 | 43.00 |  0  |  118   |   320   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   portillo  | 163519061190a04cf2486e6b26209c5735a97306 | 40834387 | 55.41 |  0  |  1174  |   1015  |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |  antafactor  | dc537634febee3b8c2d8d43bd8ecef4d0f271e17 | 40834816 | 41.26 |  0  |   52   |   411   |
| CENNZ will stay in a trading range between the January 2020 low and the November 2019 peak until March 20 |   erbis   | 3fca2eaf56bc255c443475c832a2ce17d8037f78 | 40836036 | 44.26 |  0  |  117   |   379   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+