XIX POPRZECZbetKA / XIX CROSSbetBAR

Asked by poprzeczka Promote - View in Hive.blog - Audit

https://ecency.com/hive-120019/@poprzeczka/poprzeczbetka-crossbetbar

Myślałem jak to zrobić i wymyśliłem. Typujemy 5 najsłabszych uczestników XIX edycji poprzeczki - nie wymieniając ich z nazwy. Robimy to w inny sposób. Wybieramy po prostu pierwszą dziesiątkę w dowolnej kolejności (powtarzam aż 10!) uczestników, którzy przetrwają pierwsze sito.

Na profilu @poprzeczka znajdziecie informacje na temat tej zabawy. Również archiwalne statystyki i klasyfikacje. Wówczas zwiększają się Wasze szanse na poprawne typowanie.

Dla najlepszego typera będzie mały prezent.


I was thinking how to do it and came up with it. We choose the 5 weakest participants of the 19th edition of the crossbar - without mentioning them by name. We do it a different way. We simply select the top ten in any order (I repeat as many as 10!) of participants who survive the first sieve.

In the @poprzeczka profile, you will find information about this fun game. Also archived statistics and classifications. Then your chances of typing correctly increase.

There will be a small gift for the best tipster.

You need to be logged in to vote for the polls. Click to log in via HiveSigner.

@browery (10.17%) 6 / 59
10.17% Complete (success)
@merthin (10.17%) 6 / 59
10.17% Complete (success)
@edycu007 (8.47%) 5 / 59
8.47% Complete (success)
@manuvert (8.47%) 5 / 59
8.47% Complete (success)
@allonyx.NGS (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@cezary-io (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@drlobes (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@fredkese (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@racibo (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@sk1920 (6.78%) 4 / 59
6.78% Complete (success)
@homesteadlt (5.08%) 3 / 59
5.08% Complete (success)
@marianomariano (5.08%) 3 / 59
5.08% Complete (success)
@matthew1 (5.08%) 3 / 59
5.08% Complete (success)
@sandraa1 (5.08%) 3 / 59
5.08% Complete (success)
@asia-pl (1.69%) 1 / 59
1.69% Complete (success)

Available Filters

Minimum Reputation
Minimum SP
Minimum account age (Days)
Minimum post count
Result layout Community